با درب اتوماتیک بیمارستانی

درب اتوماتیک بیمارستانی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
 درب اتوماتیک لولایی

درب اتوماتیک تاشو

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
خروج اضطراری

درب اتوماتیک خروج اضطراری

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک قوسی

درب اتوماتیک قوسی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More

دربهای اتوماتیک کشوئی :
دربهای اتوماتیک کشوئی شامل دربهای اتوماتیک کشوئی معمولی که دارای بیشترین موارد مصرف هستند و معمولا دارای 2 لنگه متحرک و 2 لنگه ثابت می باشند البته این دربها با یک لنگه متحرک و یا بدون لنگه ثابت نیز قابل ارائه هستند. این دربها در اشکال تلسکوپیک نیز قابل اجرا هستند که شامل 4 لنگه متحرک و 2 لنگه ثابت می باشند و معمولا در مکانهائی که دستیابی به حداکثر عرض باز شو دهانه مورد نیاز می باشد مورد بهره برداری قرار می گیرد با بهره گیری از دربهای اتوماتیک تلسکوپی دستیابی به تقریبا 3/2عرض باز شو میسر می گردد. سایر اشکال دربهای اتوماتیک کشوئی بصورت منحنی یا کرو یا دایره کامل می باشند که با استفاده از مکانیزم کشوئی در شکلهای منحنی یا دایره اجرا می گردند. از انواع دربهای اتوماتیک کشوئی در بهای اتوماتیک کشوئی مثلثی یا Prismaticمی باشند که معمولا به دربهای مثلثی نیز مشهور هستند و به شکل راس یک مثلث که دارای لنگه های متحرکی هستند به طرفین ساق مثلث در حرکت هستند قابل مشاهده می باشند.

درب اتوماتيك اسلايدينگ معمولي :
اين دربها معمولا جهت درب ورودي اماكن عمومي يا محل هاي تردد افراد نصب مي گردد. مصرف كنندگان عمده اين دربها فرودگاهها٬ ادارات وسازمانهاي دولتي مراكزي مانند: بيمارستانها٬ هتل ها.... ميباشد.
براي خريد درب اتوماتيك مانند هر دستگاه ديگر بايد براساس نيازهاي خود اقدام به تهيه وخريد درب اتوماتيك نماييد
دربهاي اتوماتيك مخصوص عابرين در نزد شركتهاي مهم توليد كننده در3كلاس يا level عمده توليد مي گردد
كلاسa : دربهايي براي ترافيك و تردد بالا يا heavy duty
كلاس b : دربهايي براي ترافيك معمولي ومدرن
كلاس c : دربهاي اتوماتيك براي محل هاي كم تردد
البته يكي از پارامترها و عوامل مهم در مورد دربهاي اتوماتیک کشوئی وزن هر لنگه متحرک درب اتوماتيك ميباشد كه ميتواند تاثیر مستقيم در انتخاب كلاس درب انتخابي داشته باشد .
زيرا با سبك وسنگين شدن وزن هر لنگه متحرک درب محصول انتخابي مي تواند در بين 3 سطح يا گروه انواع دربها تغيير مكان بدهد0 مثلا اگر وزن يك لنگه درب يا شيشه وفريم حدود 120كيلوگرم باشد. حتما لازم است درب انتخابي داراي قدرت وتوان بالايي باشد0تا بتواند براي دفعات متعددبا سرعت مورد نیاز و برای مدتهای طولانی باز و بسته شود . در حالیکه اگر وزن یک لنگه درب همراه با شیشه و فریم مثلا حدود 50 کیلو گرم باشد و محل مورد استفاده درب یک مکان با ترافیک معمولی مثلا 500 بارتردد در شبانه روز باشد نیاز به استفاده از دربهای Heavy duty که معمولا دارای قیمت بالائی نیز می باشند نخواهد بود. لازم به ذکر است بطور معمول وزن هر متر مربع شیشه سکوریت 10 میلیمتر 25 کیلو گرم و وزن هز لنگه و فریم آلومینیوم معمولی حدود 10 کیلو گرم محاسبه می گردد.

تمامی دربهای اتوماتیک کشوئی دارای مجموعه زیر هستند:
ریل اصلی یا ( Basic profile ) که لنگه های متحرک بوسیله غلطکهایی که به دستک یا Hanger متصل هستند وظیفه به حرکت در آوردن لنگه های متحرک را بر روی ریل بعهده می گیرند. ریل اصلی مقطع اصلی نصب درب اتوماتیک محسوب میگردد.
مجموعه مکانیکی که شامل تسمه و نگهدارنده +پولی انتهائی یا End pull+غلتک یا roler +دستک یا Hangerو ... می باشند
مجموعه الکترونیکی و نرم افزاری درب اتوماتیک در کنترل باکس (controller)آن و به منظور صدور فرامین مختلف بر اساس درخواست مشتری و نیاز محیط نصب قابل برنامه ریزی می باشد .
مجموعه چشمهای الکترونیکی و مادون قرمز sensor Beam که همزمان با ورودشیئی یا شخص به محدوده تحت پوشش خود اقدام به صدور پالس های مورد نیاز برای باز و بسته شدن درب اتوماتیک می گردد.
مجموعه الکترومکانیکی و الکترونیک و نرم افزار و چشم ها و سنسورهای ایمنی یا BEAM ها تقریبا در تمامی انواع دربهای اتوماتیک مخصوص عابرین لولائی(Swing ) گردان ( Revolving) و اتوبوسی (فولدینگ )عمومیت دارند.

دربهای اتوماتیک کشوئی
دربهای اتوماتیک لولائی
دربهای اتوماتیک گردان
دربهای فولدینگ یا اتوبوسی