با درب اتوماتیک بیمارستانی

درب اتوماتیک بیمارستانی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
 درب اتوماتیک لولایی

درب اتوماتیک تاشو

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
خروج اضطراری

درب اتوماتیک خروج اضطراری

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک قوسی

درب اتوماتیک قوسی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More

دربهای اتوماتیک لولائی :
این دربهای اتوماتیک معمولا علاوه بر دربهای جدیدبر روی دربهای موجود و با نصب یک بازو و مجموعه مکانیزم به صورت اتوماتیک عرضه می گردند.
در مورد دربهای اتوماتیک Swingیا لولائی نیز عامل اصلی انتخاب نوع دستگاه وزن لنگه درب همراه با تردد روزانه می باشد که مشخص می کند چه نوع دستگاه باید انتخاب گردد. حسن بزرگ دربهای لولائی امکان نصب آن را بر روی دربهای موجود و قیمت نسبتا مناسب آن می باشد و عیب مهم این دربهای اتوماتیک نیز این است که برای مکانهای که دارای تردد بسیار بالا است مناسب نمی باشد دربهای لولائی Swing معمولا برای ورود راهروها و کریدورها و مکانهائی عرض پاشو بسیار محدود است یکی از گزینه های مناسب است .

دربهای اتوماتیک کشوئی
دربهای اتوماتیک لولائی
دربهای اتوماتیک گردان
دربهای فولدینگ یا اتوبوسی