لطفا فرم زیر را به صورت کامل پر نمایید . در صورت کامل نبودن، فرم ها ترتیب اثر داده نمی شود


مشخصات فردی :

با توجه به تحصیلات خود علاقه مندید در کدام یک از قسمتهای شرکت مشغول به کار شوید :

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

کد ملی :

ش شناسنامه :

تاریخ تولد :

محل تولد :

ملیت :

مذهب :

جنسیت :

وضعیت سربازی :

وضعیت تاهل :

تعداد فرزند :

افراد تحت تکلف :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

ایمیل:

اختیاری

آدرس :

آیا گواهینامه رانندگی دارید ؟

بله خیر
نوع :

آیا محکومیت کیفری دارید ؟

بله خیر
شرح :

آیا به بیماری مبتلا بوده یا هستید؟

بله خیر
نوع :

سوابق تحصیلی :

سابقه تحصیلی 1

نام موسسه آموزشی :

مقطع تحصیلی :

رشته تحصیلی :

محل اخذ مدرک :

تاریخ اخذ مدرک

دارای مدرک :

بله خیر

سوابق شغلی :

سوابق شغلی 1

نام محل کار :

تلفن محل کار :

سمت / شغل :

نوع استخدام:

زمان شروع کار :

زمان خاتمه :

علت قطع همکاری

نام محل کار :


سوابق شغلی 2

نام محل کار :

تلفن محل کار :

سمت / شغل :

نوع استخدام:

زمان شروع کار :

زمان خاتمه :

علت قطع همکاری

نام محل کار :


سوابق شغلی 3

نام محل کار :

تلفن محل کار :

سمت / شغل :

نوع استخدام:

زمان شروع کار :

زمان خاتمه :

علت قطع همکاری


آشنایی با زبان خارجی :

انگلیسی :

مکالمه :

خواندن :

نوشتن :

سایر زبان ها :

مکالمه :

خواندن :

نوشتن :مهارت کار با کامپیوتر:

C/C++/VC

AutoCAD

Word

Windows

Pascal

CorelDRAW

Excel

internet

PHP/CFML/Net

Photoshop

PowerPoint

Visio

SQL

Protel

Access

Project Manager

MATLAB

Atium

Access

توضیحات :


سایر اطلاعات :

در صورت پذیرفته شدن از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید ؟

   1392

حقوق درخواستی

ریال

نحوه آشنایی

آیا امکان اعزام به شهرستان جهت ماموریت کاری را دارید ؟

آیا امکان اضافه کاری یا انجام 2 شیفت کاری را دارید ؟

سایر توضیحات :


مسئولیت صحت مطالب فوق به عهده متقاضی می باشد .

پس از بررسي اوليه در صورت حائز شرايط بودن از افراد واجد شرايط براي همکاري دعوت بعمل خواهد آمد

شرکت تانیش دُر ، در قبول يا رد درخواست متقاضي مختار است.

با درب اتوماتیک بیمارستانی

درب اتوماتیک بیمارستانی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
 درب اتوماتیک لولایی

درب اتوماتیک تاشو

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
خروج اضطراری

درب اتوماتیک خروج اضطراری

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک قوسی

درب اتوماتیک قوسی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More