فرم استخدام

لطفا فرم زیر را به صورت کامل پر نمایید . در صورت کامل نبودن، فرم ها ترتیب اثر داده نمی شود


مشخصات عمومی :

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

کد ملی :

مدرک تحصیلی :

تاریخ تولد :

مشخصات تماس :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

ایمیل:

وب سایت (اختیاری):

آدرس :

مشخصات شرکت / فروشگاه :

تعداد کل پرسنل :

نوع محل فعالیت :

زیربنای کل شرکت / فروشگاه :

متر

نوع شرکت  :

نوع مالکیت :

تاریخ ثبت یا اخذ جواز کسب :

تاریخ تاسیس:

شماره ثبت یا اخذ جواز کسب :

محل استقرار :

توضیحات بیشتر :

آیا درزمینه درب اتوماتیک سابقه دارید ؟

بله خیر

با چه شرکت هایی در این رابطه همکاری داشته اید ؟

با کدامیک از سیستم های درب اتوماتیک آشنا هستید؟

تجهیزات فنی خود را مانند دستگاه جوش دستگاه دریل (معمولی و بتنی ) دستگاه عمودبر و مابقی تجهیزات نصب یک در اتوماتیک چگونه ارزیابی می نمایید؟

عالی خوب متوسط ضعیف

تجهیزات اداری خود را مانند کامپیوتر ، اسکنر ، پرینتر ، دوربین دیجیتال و... چگونه ارزیابی می نمایید؟

عالی خوب متوسط ضعیف

تخصص ، مهارت و تجربه پرسنل خود در بخش خدمات پس از فروش چگونه ارزیابی می نمایید؟

عالی خوب متوسط ضعیف

زمینه سوابق تعمیرات الکترونیکی و مکانیکی شرکت خود را توضیح داده و در صورتی که نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکتی را نیز عهده دار هستید آن را مشخص نمایید

توضیحات اضافی

 
با درب اتوماتیک بیمارستانی

درب اتوماتیک بیمارستانی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
 درب اتوماتیک لولایی

درب اتوماتیک تاشو

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
خروج اضطراری

درب اتوماتیک خروج اضطراری

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک قوسی

درب اتوماتیک قوسی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More
درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

برای مشاهده محصول کلیک کنید

Read More